Get free SEO audit

Vad är DNS poster och när du behöver DNS Lookup

Vad är DNS poster och när du behöver DNS Lookup

Vad betyder DNS

DNS (Domain Name System) är Internets telefonbok. Den använder IP adressen som ett telefonnummer och domäner som kontaktnamn.

Domäninformation lagras på DNS servrar. För att lägga till denna information i DNS systemet måste du ställa in resursposter. Med deras hjälp delar servrar domäninformation med andra servrar. Så länge resursregistret för domänen inte är registrerat finns det inte i ”telefonboken” på Internet. Därför är driften av webbplatsen eller e-post på den omöjlig. Innan du börjar ange resursposter måste du delegera domänen, det vill säga registrera DNS servrar för den.

Hur man använder DNS Lookup

DNS Lookup används för att visa DNS poster på en viss webbplats. Ange ett domännamn och tryck på “Start”. Då får du hela rapporten.

  • Kolla dina DNS poster innan webbplatsen startas eller migreringen av webbplatsen.
  • Kontrollera IP adressen för din webbplats och konkurrenternas webbplatser.
  • Kontrollera värdleverantören för konkurrenternas webbplatser.

Kontrollera din webbplats för fel

No limits! Upgrade your account to crawl this domain

Check your website SEO performance

Get a personalized checklist on how to improve your website to rank higher on Google

No limits! Upgrade your account to crawl this domain
close

Reset Password

Enter your e-mail to reset your password

Your email

Password Reset Sent!

Please check your inbox for instructions on how to reset your password. If you don't get an email, please check your SPAM folder. letter icon

Your password has been reset successfully!

We’ve just sent a verification letter to . Please follow the link in this letter to verify your mailbox and start your free trial. In case you don’t see the letter, please check your SPAM folder.

Thank you for registration!

We are redirecting you to PayPal

Sitechecker can’t crawl this website, because the home page responds HTTP status code.
This can happen for several reasons. Please, enter a working website or make this website accessible to the Sitechecker bot.
Sitechecker can’t crawl this website, because it has too many redirects.

Often this is the result of competing redirects, one trying to force HTTPS (SSL) and another redirecting back to HTTP (non-SSL), or between www and non-www forms of the URL.

Please, contact your hosting provider or web developer to fix this issue or paste another website.

Sitechecker can’t check this website, because the home page responds HTTP status code.

Domain name
redirects to
{domain_200}