Get free SEO audit

Error during loading page speed report for this url.
Please, try again later or change your url.
Website Speed Test for
Mobile
Desktop
0
of 100
Load time
-
Page size
-
Requests
-
Location
-
Field Data
Lab data
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics.
Opportunities
Diagnostics
These suggestions can help your page load faster.
Zero issues
The amount of successfully passed audits.
0
of 100
Load time
-
Page size
-
Requests
-
Location
-
Field Data
Lab data
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics.
Opportunities
Diagnostics
These suggestions can help your page load faster.
Zero issues
The amount of successfully passed audits.
Dont forget about speed of your server!
Low-cost/cheap shared hosting often provides insufficient resources for your website to runn optimally. Look through the list of the best hosting providers.
Inhoud

Ontdek alles Om Jouw Website Sneller te Maken

Ontdek alles Om Jouw Website Sneller te Maken

 

Iedereen weet dat een langzame website slecht is. Door het lange laden kunnen er serieuze problemen ontstaan bij het verrichten van alledaagse taken. Andere keren is het gewoon irritant. Vaak heeft lang laden te maken met een probleem, het weigeren van bepaalde diensten dat de bezoeker niet wil wachten en vertrekt. Dit is belangrijk wanneer er serieuze problemen zijn met het laden en wanneer dit 8 tot 10 seconden in beslag neemt vanaf de eerste klik.

Zelfs in een wenselijke situatie waarin de website (met een snelle download op een normale computer die met een kabel verbonden is met het internet) langzamer laadt, kan dit leiden tot verlies van bezoekers en lagere conversiepercentages. Amazon heeft een experiment uitgevoerd waaruit bleek dat elke 100 ms (0,1 seconde) leidt tot een verlies in verkopen van 1%.

Maar meer dan de helft van de internetgebruikers gebruikt mobiele apparaten om website te openen. Zij maken gebruik van langzamere toegangsmanieren en processoren om een website te downloaden.

De derde reden voor het belang van de snelheid is technisch. Wanneer een website langzaam is, gebruikt het vaak veel ruimte op de servers wat tot extra kosten leidt. Wanneer de server het gebruik remt, worden de extreme pieken in het gebruik om de website gereduceerd.

Daarom moet de snelheid van de website zowel technisch als economisch bekeken worden. In dit artikel gaan we vooral in op de technische aspecten van de websitesnelheid.

Detecteer pagina's met redundante code

Audit uw website om erachter te komen welke pagina's een inhoud codeverhouding hebben van minder dan 10%

Websitesnelheid:de belangrijkste elemente

 

De snelheid van een website heeft te maken met twee factoren: de client en de server. Tegenwoordig wegen beide kanten even zwaar voor het uiteindelijke resultaat. Maar ze hebben beide hun eigen kenmerken.

Om te zien wat de laadtijd van een pagina bepaalt, is het goed om eens naar het proces te kijken. Dan kunnen we begrijpen waar de mogelijkheden liggen om de optimalisatie voor client en server door te voeren.

Het volledige proces van downloaden van een website bij een eerste bezoek gaat als volgt:

 • DNS-query aan de hand van de naam van de website.
 • Verbinden met de server via IP (TCP connectie).
 • Veilige verbinding opstellen door middel van HTTPS (TLS connectie).
 • Verzoek van HMTL-pagina aan de hand van de URL en wachten op de server (HTTP request).
 • Laden van HTML.
 • Verwerken van HTML-document door de browser, maken van een querywachtrij in de document bronnen.
 • Laden en verwerken van CSS-stijlen.
 • Laden en uitvoeren van de JS-code.
 • Begin van weergave van de pagina, uitvoering van JS-code.
 • Download web lettertypes.
 • Laden van afbeeldingen en andere elementen.
 • Einde weergave van de pagina, uitvoeren van overlopende JS-code.

In dit proces lopen sommige processen parallel, sommige veranderen van volgorde, maar in essentie blijft dit hetzelfde.

Server optimalisatie heeft te maken met de eerste tot de vierde stap. De stappen 5 tot en 12 zijn optimalisatie aan de kant van de client. De tijd die besteed wordt aan deze stappen verschilt per website, daarom is het belangrijk om eerst te kijken naar de bron van de problemen. En daar komt de vraagt in beeld hoe we de problemen kunnen vinden en hoe we deze kunnen interpreteren.

 

Websitesnelheid:de belangrijkste elemente

 

De belangrijkste vraag is wat er precies gemeten moet worden. Er zijn verschillende maatstaven voor de snelheid van websites, maar er zijn ook meer uitgebreide manieren om te meten.

De eerste, de tijd tot de eerste byte (TTFB – time to first byte) is de tijd vanaf de start van het proces van downloaden tot het binnenhalen van de eerste data van de server. Dit is de belangrijkste maatstaf voor de server optimalisatie.

Daarnaast, het begin van de pagina weergave (eerste weergave, eerste kleur). Dit laat de tijd zien tot het einde van het ‘witte scherm’ in de browser, wanneer de pagina vorm krijgt.

De derde is de laadtijd van de belangrijkste elementen op de pagina. Dit is inclusief alle bronnen waarmee gewerkt wordt op de website, en na dit proces stopt de indicator voor het laden van de pagina met spinnen.

De vierde is het volledig laden van de pagina: De tijd voordat de browser klaar is en alle verschillende elementen van de website geladen zijn.

Deze basismetingen worden berekend in seconden. Het is handig om een geschatte omvang van het verkeer te hebben voor de derde en vierde meting. Het verkeer moet bekend zijn om het effect van de verbindingssnelheid te hebben voor de laadtijd.

Nu weten we hoe we de snelheid gemeten kan worden. Er zijn veel programma’s en diensten om de snelheid te meten bij het downloaden van een website, en elk heeft zijn eigen voordelen.

Een van de meest krachtige programma’s is het ontwikkelaarspaneel in de browser. De meest geavanceerde is het panel in Chrome. Onder de Network tab vind je de gegevens voor de laadtijd van alle elementen, inclusief de HTML. Wanneer je over een item heen gaat met de muis, zie je hoeveel tijd er gebruikt is om dit element te laden. Om het volledige beeld te zien, ga je naar de tab Performance. Daar zie je alle details, tot zelfs het vertalen van de afbeeldingen om deze weer te kunnen geven.

Wil je de snelheid van het laden van de website zien zonder de kleinste details, klik dan op de Audit tab van de website. De Lighthouse plug-in wordt gebruikt om een rapport op te stellen over de snelheid voor mobiele apparaten (integraal in punten, dus volgens de basisgegevens) en verschillende andere rapporten.

Om snel de client optimalisatie te bekijken, kun je gebruikmaken van de Google PageSpeed ​​Insights dienst, of Sitechecker (we gebruiken de API van Google PageSpeed Insights). Het is handig om te zien hoe het downloaden van de website gaat bij de echte gebruikers. Daar zijn speciale rapporten voor in het analytische systeem Yandex.Metrics en Google Analytics.

Belangrijke punten bij de laadtijd van de website zijn de volgende: de start van het weergaven is rond 1 seconde, het laden van de pagina binnen 3-5 seconden. In dit raamwerk hebben de gebruikers niets te klagen over de snelheid van de website en de downloadtijd heeft geen gevolgen voor de effectiviteit van de website. Deze getallen moeten getoond worden bij de echte gebruikers, ook in de moeilijke omstandigheden zoals met een mobiele verbinding of service die niet up-to-date zijn.

 

Websitesnelheid meten

 

Laten we verder gaan naar het echte sneller maken van de website. Het optimaliseren van de server is de maatregel die begrijpelijk en voor de hand liggend is voor ontwikkelaars. Het is makkelijk te zien hoe de server presteert op het controlepaneel van de administratoren. Bij problemen rond de tijd die nodig is voor een antwoord van de server, is het langzamer worden te zien voor iedereen, ongeacht welk systeem of welke verbinding gebruikt wordt.

Hoewel er uiteenlopende redenen zijn waarom een server de snelheid kan remmen, zijn er een paar typische plekken waar je kunt beginnen.

 

Hosting (server middelen)

Dit is de nummer één reden waarom kleinere websites langzamer worden. Voor de huidige laadtijd van de website zijn er niet genoeg middelen op de server aanwezig (normaal gesproken CPU en snelheid voor de schijfruimte). Kun je hier snel mee aan het werk, dan is dit het proberen waard. In sommige gevallen worden de problemen hiermee opgelost. Kost het verhogen van de middelen op de server te veel geld, dan kun je verder met de volgende methodes.

 

DBMS (database server)

Hier komt de oorzaak van de problemen al in zicht: de lage snelheid van de programmacode. Vaak is de meeste tijd van een webapplicatie voorbehouden aan databaseverzoeken. Dit is logisch aangezien de webapplicatie data moet verzamelen en om moet zetten volgens een vooraf bepaald patroon.

Het oplossen van het probleem rond het langzaam antwoorden van de database wordt meestal opgedeeld in twee stappen: DMBS tuning en wachtrij-optimalisatie met dataschema’s. DMBS tuning (bijvoorbeeld MySQL) kan de snelheid op meerdere manieren verhogen wanneer hier nog niet eerder mee gewerkt is. Kleine aanpassingen kunnen de snelheid met tientallen procenten toe doen nemen.

Wachtrij-optimalisatie en dataschema’s is een radicale manier om te versnellen. Door deze optimalisatie is het mogelijk om de snelheid in verschillende grootheden te laten groeien. Wanneer een andere structuur van de database samenvalt met een nieuwe programmacode op de website, dan moeten deze verzoeken ook bekeken worden.

Om langzame verzoeken te identificeren, kun je statistieken verzamelen over het laden van de database over een lange periode. De log wordt geanalyseerd zodat er bekeken kan worden waar de mogelijkheden tot optimalisatie liggen.

Effect van CMS en programmacode

Er wordt nog altijd gedacht dat de snelheid van de website alleen afhangt van de CMS (‘motor’). Website-eigenaren delen CMS in naar snel en langzaam. Maar dit is helemaal niet waar.

Uiteraard heeft de omvang van de gegevens op de server te maken met de code die gebruikt wordt in de CMS. De meest populaire systemen optimaliseren dit echter al om een maximale snelheid te behalen en de fatale problemen met websitesnelheid hebben vaak niets te maken met de CMS.

In toevoeging op de CMS-code kan de website echter verschillende modules bevatten (plug-ins), extensies en modificaties van de ontwikkelaars van de website. Deze code kan een negatief effect hebben op de snelheid van de website.

Daarnaast kunnen er problemen met snelheid ontstaan wanneer het systeem verkeerd gebruikt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een blogsysteem gebruikt wordt om een winkel op te zetten. Of wordt het system voor kleinere websites gebruikt om een portaal te bouwen.

 

Caching

De meest krachtige en universeel gebruikte manier om server speed te verhogen is caching. We hebben het hier over caching door de server, en niet het cachen van headers. Wanneer de berekening van het resultaat (samenstelen van de pagina, blokken) een bepaald middel vereist, plaats het resultaat in een cache en werk dit regelmatig bij. Het idee is simpel en complex tegelijkertijd: caching systemen zijn ingebouwd in programmeertalen, websitemanagement en webservers.

Normaal gesproken zorgt pagina caching ervoor dat de weergavetijd van een pagina met tienden van seconden sneller wordt. Op deze manier kan de server grote pieken sneller verwerken. Maar er zijn twee problemen hier: niet alles kan gecached worden en de cache moet goed ingesteld worden (discarded). Zijn de problemen opgelost, dan is cachen een handige manier om de serversnelheid te verhogen.

 

Server optimalisatie

In dit gedeelte hebben we subtiele netwerkoptimalisaties gecombineerd die de server sneller maken. Het effect is niet zo groot als bij andere methodes, maar het wordt bereikt door de instellingen aan te passen en dat is gratis.

Het afstemmen van de TCP is tegenwoordig noodzakelijk voor grotere projecten en servers met verbindingen vanaf 10G, en het belangrijkste is dat het subsysteem van het netwerk tijdig van updates voorzien wordt bij Linux kernels die het een update waard maken. De correcte configuratie van TLS (HTTPS) maakt het mogelijk om een hoge graad van veiligheid te bereiken en de tijd te minimaliseren die nodig is om een beveiligde verbinding op te zetten. Goede aanbevelingen worden aangekondigd door Mozilla.

De nieuwe versie van het http-protocol – http/2 is ontwikkeld om het downloaden van websites te versnellen. Het protocol is recent verschenen en wordt actief gebruikt (ongeveer 20% van de websites). In http/2 zijn de mechanismen voor het versnellen al aanwezig en de belangrijkste is het verminderen van het effect van netwerkvertraging op de laadtijd van de pagina (verzoek multiplexing). Maar versnellen door gebruik van http/2 werkt niet altijd, dus reken niet blind op dit protocol.

 

Optimalisatie voor de gebruiker

 

In tegenstelling tot de server optimalisatie gaat de client om alles dat gebruikt in de browser van de gebruiker. Daarom is controle gecompliceerd (verschillende apparaten en browsers) en er zijn veel uiteenlopende manieren om te optimaliseren. We kijken naar de meest effectieve en universeel in te zetten methoden die in de meeste gevallen ingezet kunnen worden.

 

Critical path optimalisatie: CSS, JS

Het kritieke pad van weergave (critical rendering path) – een set middelen om de weergave van de pagina in de browser te starten. Normaal is dit een lijst met het HTML-document zelf, CCS-stijlen, web lettertypes en JS-code.

Onze taak bij het versnellen van de website is het pad korter te maken qua tijd (kijkend naar netwerkvertragingen) en in verkeer (voor de langzamere verbindingen).

De makkelijkste manier om te kijken naar het critical path is door een audit te starten in Chrome (in het ontwikkelaarspaneel), de Lighthouse-plug-in bepaalt de samenstelling en de opstarttijd, daarbij ook kijkend naar de langzamere verbindingen.

De belangrijkste techniek is het verkorten van het critical path: we verwijderen alles dat niet nodig is of uitgesteld kan worden. De JS-code kan bijvoorbeeld uitgesteld worden tot het laden van de pagina. Om dit te bereiken plaats je de JS aan het einde van het HTML-document, of gebruik een async attribuut.

Voor vertraagd laden van de CSS is het mogelijk om dynamische connecties van stijlen te gebruiken via JS (wachten op het domContentLoaded moment).

 

Optimalisatie van online lettertypes

Het gebruik van online lettertypes is standaard geworden bij het ontwerpen van een website. Zij hebben helaas een negatief effect op de weergavetijd van een pagina. Web lettertypes kunnen zorgen voor extra middelen die geladen moeten worden voordat de tekst weergegeven wordt.

De situatie wordt verslechterd door de verwijzingen naar font bestanden in de CSS-file, die niet altijd naar voren komen. Veel ontwikkelaars gebruiken publieke web lettertype diensten, zoals Google Fonts, maar deze zorgen voor nog meer vertraging (extra verbindingen, CSS-bestanden).

Optimalisatie draait hier om het terugbrengen van de lettertypes en deze zo snel mogelijk te kunnen laden.

Om het verkeer te reduceren, moeten we moderne formats gebruiken: WOFF2 voor moderne browsers, WOFF voor verenigbaarheid. Daarnaast moet je de karakter sets gebruiken die gebruikt worden op de website (zoals Latin en Cyrillic).

Om invloed uit te oefenen op de weergave van lettertypes, kun je de link rel=’’preload’’ gebruiken en de CSS-lettertype weergave. Preload maakt het mogelijk om de browser zo snel mogelijk te laten weten dat er een nieuw lettertype bestand gedownload moet worden, en lettertype weergave maakt het mogelijk om het gedrag van de browser te controleren wanneer er een vertraging is bij het bestand (wachten, maak een reserve, wacht niet langer dan drie seconden op een lettertype).

 

Afbeeldingen optimaliseren

Afbeeldingen zijn het grootste gedeelte van de omvang van een moderne website. Natuurlijk zijn de afbeeldingen geen kritieke middelen voor een pagina zoals de CSS – en JS-code. Maar voor veel websites vormen zij het grootste gedeelte van de content: zoals de vele productafbeeldingen in een online winkel.

De belangrijkste techniek is hier de omvang van de afbeeldingen te reduceren. Hiervoor gebruik je het juiste format en de compressieprogramma’s:

 • PNG voor afbeeldingen met transparantie en tekst;
 • JPEG voor foto’s en complexe afbeeldingen;
 • SVG voor vector graphics.

In toevoeging op deze formats worden er ook nieuwe ontwikkeld: zoals WebP van Google. Dit format bestrijkt de ruimte tussen PNG en JPEG – ondersteunt compressie zonder verliezen, transparantie en zelfs animering.

Om dit te gebruiken, maak je een kopie van de afbeeldingen in WebP en bied je deze aan de browsers aan die dit ondersteunen.

Voor PNG zijn er veel optimalisatie middelen die gebruikt kunnen worden om de grootte te reduceren, zoals OptiPNG, PNGout, EWWW Image Optimizer en meer. Interne optimalisatie van data is mogelijk door zopfliPNG te gebruiken. Het idee achter deze software is dat de ideale compressie gekozen wordt en onnodige data uit het bestand gehaald wordt. Hier moet je wel voorzichtig mee zijn: sommige programma’s zorgen voor kwaliteitsverlies, wat niet altijd past bij jouw website (bijvoorbeeld wanneer de afbeelding een output is).

Het optimaliseren van JPEG kan op twee manier: met verlies en zonder verlies. De Mozilla JPEG Package is in dit opzicht een aanrader, dit is speciaal ontwikkeld voor het comprimeren in dit format. Voor compressie zonder verlies kun je gebruikmaken van jpegtran, met verlies – cjpeg.

 

Headers cachen

Dit is de simpelste methode voor client optimalisatie. Dit is het cachen van zeldzame bronnen in de browser: afbeeldingen, CSS en JS-bestanden, lettertypes en soms zelfs het HTML-document zelf. Het gevolg is dat elk onderdeel slechts eenmaal aangevraagd hoeft te worden bij de server.

Gebruik je Nginx, dan voeg je deze richtlijn toe:

add_header Cache-Control “max-age=31536000, immutable”;

Vanaf dit punt heeft de browser de rechten om de bronnen op te slaan voor een jaar (wat bijna eeuwig is). De nieuwe parameter ‘immutable’ laat zien dat de bron niet aangepast wordt.

De vraag komt dan: wat gebeurt er wanneer we de opgeslagen informatie moeten veranderen? Het antwoord is simpel: verander de URL. Je kunt extra informatie in de URL plaatsen met de bestandsnaam. Voor HTML-documenten wordt deze methode gebruikt, maar normaal wordt een kortere periode voor het cachen gebruikt (bijvoorbeeld een minuut of een uur).

 

Data Compressie

Een noodzakelijke handeling is het comprimeren van tekstgegevens bij het verzenden van de server naar de browser. De meeste webservers hebben een gzip-compressie implementatie in de antwoorden.

Maar een simpele compressie handeling is niet genoeg.

De compressieratio is aanpasbaar en zou dicht bij het maximum moeten liggen.

Daarnaast kun je statische compressie gebruiken, dat zijn vooraf gecomprimeerde bestanden die op de schijf geplaats worden. De webserver zoekt de samengedrukte versie en geeft deze direct vrij. Ook kun je meer effectieve compressie gebruiken met algoritmes zoals zopfli (werkt met gzip) en brotli (nieuw compressie-algoritme). Brotli werkt alleen met HTTPS. Aangezien het comprimeren van deze algoritmes (vooral zopfli) duur is, gebruiken we deze alleen in de statische versie.

Om het effect van comprimeren van bestanden te maximaliseren, wordt het proces van minimalisatie gebruikt: opruimen van onnodige vertalingen, spaties en alle andere overbodige karakters. Dit proces is specifiek voor elk format. Daarnaast is het belangrijk om de overige data op de website ook te comprimeren.

 

Gebruik van CDN

 

Het gebruik van CDN (content delivery network) voor snellere websites is een gepromote aanpak, met veel marketing rond de essentie van de werking van het systeem.

Theorie: waarom

CDN’s zijn aanvankelijk opgezet voor de internetkanalen die mediaberichten verspreiden. Bijvoorbeeld voor de momenten waarop duizenden mensen een live video bekijken waardoor de bandbreedte van de server veel te verduren krijgt. Daarnaast is de kwaliteit van de communicatie tussen de enorme client en het servernetwerk erg lastig (vanwege vertragingen en instabiliteit van het netwerk).

De oplossing voor het probleem is het maken van een CDN, een gedistribueerd netwerk voor de clients (zoals de kijkers) die verbonden worden aan hosts van het netwerk die al op de server zijn. Op hetzelfde moment wordt het aantal verbindingen met de server zelf geminimaliseerd en het aantal verbindingen met de CDN kan in de miljoenen lopen dankzij het cachen van de content op het netwerk.

Vandaag de dag positioneren de CDN’s zich als de manier om de website sneller te maken door de afstand tussen de server en de gebruiker kleiner te maken.

Mogelijke gevolgen

Hoe kan ik een website sneller maken met CDN?

Ja, de gebruikers worden in de normale gevallen verbonden met een netwerk dat dichtbij de gebruiker ligt en daardoor ontstaat een snellere TCP- en TLS-verbinding. Wanneer de content beschikbaar is op de CDN-server, dan kan de gebruiker snel toegang krijgen. Het verkeer op de eigen server wordt hierdoor gereduceerd.

De CDN kan niet alleen de content verder verspreiden, het kan optimalisatie gebruiken en de content compacter maken: afbeeldingen verkleinen, tekst comprimeren en meer. Dankzij deze optimalisatie wordt de laadtijd nog korter.

 

Nadelen aan het gebruik van CDN

Nadelen volgen normaal gesproken op de voordelen: het object kan niet beschikbaar zijn in de CDN node cache. Omdat het bijvoorbeeld nog niet opgevraagd is, of niet gecached kan worden (HTML-document). In dit geval krijgen we alleen maar meer vertragingen tussen de CND node en onze server.

Ondanks het feit dat de CDNs ontwikkeld zijn om de website sneller te maken, zijn er situaties waarbij de route van het netwerk verslechterd door het gebruik van CDN. Het is vooral belangrijk bij de wereldwijde CDNs, waarbij Rusland bijvoorbeeld geen prioriteit is.

De content delivery netwerken zijn zeer complexe systemen waar crashes, instabiliteit en andere problemen overal kunnen ontstaan. Het gebruik van CDN zorgt voor een nieuw level van ingewikkeldheid.

 

We zorgen voor resultaat

 

Laten we ervanuit gaan dat je een goede websitesnelheid hebt gekregen. Gebruikers en eigenaren van de website zijn blij. Kun je nu het onderwerp van de snelheid vergeten? Natuurlijk niet. Om ervoor te zorgen dat de website altijd goed werkt, moet je dit constant monitoren en bijwerken.

Acceleratie Support

Ieder live webproject wordt met regelmaat bijgewerkt, aanpassingen worden gedaan in de common templates (ontwerp, interface) en de content. Ook verandert de programmacode regelmatig bij zowel de client als de server.

Elke aanpassingen kan gevolgen hebben voor de snelheid van de website. Om deze gevolgen te monitoren, moet je een systeem implementeren met synthetische snelheid meting op het niveau van ontwikkeling. Op die manier kunnen problemen met snelheid aangepakt worden voordat de gebruiker deze opmerkt.

Om binnenkomende content te optimaliseren is het noodzakelijk om optimalisatieprocedures in het content managementsysteem te gebruiken. Dit heeft vooral te maken met het verwerken van de afbeeldingen.

Het sneller maken van een website is een dynamisch gebied: nieuwe standaards worden constant ontwikkeld, ondersteuning door browsers is veranderlijk. Daarom is het belangrijk om met regelmaat een audit uit te voeren op het gebied van de technologie, de processen en de software die gebruikt wordt.

 

Monitoren van de snelheid voor eindgebruikers

Synthetisch testen onder de ideale omstandigheden is handig voor het meten van veranderingen in de systeemcode, maar het is niet genoeg. Eigenlijk willen we dat de website snel werkt voor de echte gebruikers van de website. Om zulke data te kunnen verzamelen moeten we de snelheid bij de eindgebruiker meten (RUM – real user monitoring).

Om RUM te organiseren is het voldoende om te verbinden met een web analytisch systeem (Yandex.Metrica, Google Analytics) en je kunt de rapporten zien met de laadtijd van de website. Voor meer details en accurate gegevens kun je gebruik maken van specialistische diensten om snelheid te monitoren.

 

Conclusies

Het onderwerp van websitesnelheid is breed en omvat veel aspecten rond ontwikkelingen en ondersteuningen voor een webapplicatie: van de servercode tot de inhoud. Dit betekent dat echt goede resultaten behalen onmogelijk is zonder het ontwikkelaarsteam erbij te halen.

Het belangrijkste is dat alle gebruikers de verschillende omstandigheden op de website meenemen. Snelheid van de website is een proces met uiteenlopende intensiteit gedurende de hele levensloop van een bepaald project.

close

Reset Password

Enter your e-mail to reset your password

Your email

Password Reset Sent!

Please check your inbox for instructions on how to reset your password. If you don't get an email, please check your SPAM folder. letter icon

Your password has been reset successfully!

We’ve just sent a verification letter to . Please follow the link in this letter to verify your mailbox and start your free trial. In case you don’t see the letter, please check your SPAM folder.

Thank you for registration!

We are redirecting you to PayPal

Sitechecker can’t crawl this website, because the home page responds HTTP status code.
This can happen for several reasons. Please, enter a working website or make this website accessible to the Sitechecker bot.
Sitechecker can’t crawl this website, because it has too many redirects.

Often this is the result of competing redirects, one trying to force HTTPS (SSL) and another redirecting back to HTTP (non-SSL), or between www and non-www forms of the URL.

Please, contact your hosting provider or web developer to fix this issue or paste another website.

Sitechecker can’t check this website, because the home page responds HTTP status code.

Domain name
redirects to
{domain_200}