Ontdek de Uitgebreide Cheat Sheet voor HTTP Status Codes

Ontdek de Uitgebreide Cheat Sheet voor HTTP Status Codes

Gratis SEO-audit

Doorzoek de website voor technische problemen en ontvang een geprioriteerde takenlijst met gedetailleerde handleidingen voor het oplossen.

Something went wrong. Please, try again later.
Trusted by
Sitechecker trusted company

Free Website SEO Checker & Audit Tool

  • Scan the site for 300+ technical issues
  • Monitor your site health 24/7
  • Track website rankings in any geo

Je komt met regelmaat errors tegen zoals de 404 en 301, maar er zijn veel http status codes die je wellicht niet kent. Voordat je in paniek raakt, is het verstandig om dit artikel te lezen, gemaakt om de betekenis van de codes uit te leggen en de verschillende foutmeldingen die je tegen kunt komen.

Sommige zijn direct verbonden met de server of de kant van de client, en sommige zijn niet eens meer relevant, maar voor de mensen met interesse en voor de achtergrondkennis hebben we ook deze codes meegenomen.

Hieronder vind je een handige tabel, waarmee je gemakkelijk de foutmelding kunt vinden waar je naar op zoek bent, om daar de betekenis te vinden:

100 301 405 417 450
101 302 406 418 451
102 303 407 422 500
200 304 408 423 501
201 305 409 424 502
202 306 410 425 503
203 307 411 426 504
204 400 412 428 505
205 401 413 429 506
206 402 414 431 507
207 403 415 444 509
300 404 416 449 510

1xx Informatie Codes

100 Continue Server Code

100 Continue staat voor ‘normale werking’. Het betekent dat er een goed verzoek door de gebruiker opgevraagd is en dat de server het verwerkt. Het is een tijdelijk antwoord die alleen naar voren komt wanneer de gebruiker wacht op het uiteindelijke antwoord van de server die plaatsheeft nadat het laatste datapakket verstuurd is.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Het is een interne code, en soms wordt het niet eens gegenereerd wanneer de gebruiker al data van de server ontvangen heeft. Het is een soort bericht aan de server dat er een succesvolle verbinding opgesteld is en dat de deuren openstaan. ‘Stuur de data, maar vergeet niet de deur achter je dicht te doen wanneer je klaar bent (hiermee bedoel ik het antwoord na het laatste datapakket).

101 Switching Protocols

Dit is een van de meest eenvoudige status codes, die betekent dat de gebruiker verzocht heeft om het type protocol te veranderen dat op de webserver gebruikt wordt, en de server heeft dit verzoek ingewilligd.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer je naar een nieuwe versie van http gaat vanaf het oude protocol. Het verzoek wordt alleen gebruikt wanneer er meer dan een gangbaar protocol is (oftewel wanneer er een recentere versie van http beschikbaar is).

102 Processing

Sinds een WebDAV verzoek (transfer protocol) niet langer één verzoek kan betekenen, maar ook veel sub verzoeken, waaronder bestandsopdrachten, kan het vaak langer duren om een verzoek af te ronden.

Wanneer wordt deze code gebruikt? De code wordt gemaakt om de gebruiker op de hoogte te stellen en de timer te resetten om te wachten op het volgende commando in de modus omdat het verwerken van het verzoek meer tijd in beslag kan nemen.

2xx Success

Dit soort berichten informeren je over de succesvolle acceptatie en verwerken van het verzoek van de gebruiker. Afhankelijk van de status kan de server nog steeds headers en de body van het bericht sturen. Oftewel, deze kwalificatie van codes betekent dat de opgevraagde actie van de client succesvol geaccepteerd is en verwerkt wordt.

200 OK

Status code 200 is waarschijnlijk het populairst en op hetzelfde moment de meest gewenste gezien de betekenis. Het houdt in dat de uitwisseling tussen de gebruiker en de server compleet is en alles verlopen is zoals gepland.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Altijd!

201 Created

Vanwege de succesvolle uitvoering van de opdracht is een nieuwe bron aangemaakt. De aanvraag van de gebruiker kan bijvoorbeeld geleid hebben tot de aanmaak van een nieuwe pagina. De bron server moet deze pagina eerst maken voordat de code 201 gestuurd kan worden. Kan de bron niet op dat moment gemaakt worden, dan moet de server de status code 202 Accepted sturen.

202 Accepted

De aanvraag is geaccepteerd en zal verwerkt worden, maar is nog niet voltooid om welke reden dan ook. Het verzoek kan niet compleet afgerond zijn, afhankelijk van wat er verkeerd gegaan is gedurende het verwerken.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer de server niet aan het verzoek kan voldoen op het moment van opvragen. De aanvraag is niet verplichtend van aard en de client hoeft niet te wachten op het definitieve sturen van het bericht omdat het een lang proces kan zijn dat gestart wordt.

203 Non-Authoritative Information

De server heeft de aanvraag succesvol verwerkt, maar de informatie die verstuurd is, komt niet van de primaire bron (back-up, andere server) en kan daarom irrelevant zijn. Deze code lijkt sterk op 200, maar geeft aan dat de informatie niet verkregen is vanaf de eigenlijke bron.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? De code kan gebruikt worden in plaats van 200 wanneer de zender redenen heeft om aan te nemen dat de informatie van externe servers kan verschillen van de informatie van de eigenlijke bron.

204 No Content

Deze code is het antwoord dat gestuurd wordt door de server om aan te geven dat het verzoek ontvangen en begrepen is, maar dat er geen data naar de gebruiker gestuurd kon worden. Dit is vaak gebruikt om scripts te gebruiken zonder het document aan te passen. Deze code moet niet de body van het bericht bevatten en wordt gebruikt in de eerste lege regel van de code direct na de header.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Deze code wordt gebruikt om toegang te geven of acties te verrichten zonder dat het document (de pagina) aangepast moet worden.

205 Reset Content

De server heeft het verzoek succesvol verwerkt, maar stuurt geen inhoud terug. In tegenstelling tot 204 houdt dit antwoord in dat het document bijgewerkt moet worden.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Meestal wanneer een gebruiker een formulier invult en de server stuurt de browser het verzoek om het formulier leeg te maken. Het is gelijk aan de 204 maar vraagt om het resetten van het document na voltooiing – bijvoorbeeld het leegmaken van een HTML formulier na bevestiging.

206 Partial Reset

De server stuurt alleen een deel van de content terug overeenkomstig met de header gestuurd door de client. Meestal wordt dit gebruikt bij geavanceerde caching tools waarbij de gebruiker alleen een deel van de content op de pagina opvraagt en de server in het antwoord alleen het deel van de data verwerkt die te vinden is op dat deel van de pagina.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Deze code wordt meestal gebruikt bij een If-Range aanvraag, die gebruikt wordt door krachtige cache validators. Het verzoek moet ook alle headers in het gedeelte bevatten die gebruikt worden als parameters voor het bereik van de informatie die verzonden moet worden.

207 Multi-Status

De server geeft resultaten voor verschillende afzonderlijke opdrachten ineens, die geplaats worden in de body van het bericht als XML-document.

3xx Redirection

Dit soort status codes geeft aan dat er meer actie ondernomen moet worden door de user agent om het verzoek te kunnen voltooien. Gebruikers kunnen actie ondernemen, of kunnen verschillende verzoeken naar de server sturen.

300 Multiple Choices

Deze code vertelt de gebruiker dat de bron verplaatst is en dat de server antwoordt met verschillende alternatieven, waaruit de gebruiker de meest geschikte bron kan kiezen.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Normaal gesproken kan deze code gezien worden wanneer de server de URL overweegt die aangegeven is door de gebruiker (in andere woorden, de browser van de gebruiker) met een gebrekkige index, en geeft een verdere keuze. Normaal gebeurt dit wanneer de gebruiker een URL ingeeft van een map of een niet finaal niveau, en de server geeft een lijst met beschikbare mappen of bestanden op een correct niveau.

301 Moved Permanently

Dit is een normaal gebruikers verzoek. Het betekent dat het verzoek voor de bron (net als alle andere verzoeken) doorverwezen moeten worden naar een specifieke URL.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer een pagina niet langer bestaat, of de link naar een derde partij niet langer werkt. De 301 redirect vertelt de gebruiker dat de bron verplaatst is (meestal gebeurt dit door gebruik te maken van de -htaccess file op Apache servers).

302 Found

Deze code vertelt de gebruiker dat de locatie van de opgevraagde bron tijdelijk verplaatst is en de 302 status code bevat informatie over de nieuwe locatie die de gebruiker op zou kunnen vragen.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Er zijn veel toepassingen, maar niet waar de code aanvankelijk voor ontwikkeld is. Het was eigenlijk de manier om een tijdelijke doorverwijzing te maken. Hoe dan ook, vandaag zijn er andere – ethische en onethische – redenen om deze code te gebruiken.

303 See Other

Het betekent dat de opgevraagde informatie wel gevonden kan worden, maar op een andere URL dan in het eigenlijke verzoek. Het betekent niet altijd dat iets verplaatst is, deze code geeft alleen een adres aan die gebruikt kan worden voor dezelfde informatie.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Deze methode bestaat eigenlijk alleen om de output van POST-geactiveerde script data mogelijk te maken om de user’s agent door te verwijzen naar de opgevraagde informatie.

304 Not Modified

304 status code betekent dat de gebruiker alleen het document/ de pagina opvraagt wanneer het aangepast is sinds de cache update van het laatste bezoek.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer de server antwoordt dat de parameters van de If-Modified-Since of If-match niet aangepast zijn sinds het moment waarop de laatste cache aangemaakt is, en er geen reden is om informatie te versturen.

305 Use Proxy

Het vertelt de gebruiker dat de opgevraagde informatie alleen beschikbaar is door de proxy die aangegeven wordt in het antwoord.

Wanneer wordt de code gebruikt? Het wordt vaak weergegeven in verbindingen met beveiligingsmaatregelen en geeft toegang tot bepaalde URL-bronnen.

306 Switch Proxy

Aanvankelijk betekende dit “subsequent requests have to use specified proxy,” maar wordt op dit moment niet gebruikt en is gereserveerd.

307 Temporary Redirect

Deze code is het antwoord wanneer de bron tijdelijk niet beschikbaar is voor een andere URL die aangegeven wordt in het antwoord. 307 is iets anders dan de 302 – het is een specifiekere versie dan de 302.

Wanneer kan de code gebruikt worden? In bijna dezelfde gevallen als de 302, maar de gebruiker moet verder met de aanvraag voor een bron URL in de volgende verzoekende, of tot er een nieuwe status code gebruikt wordt.

4хх Client error

De 4xx codes geven aan dat er een foutmelding is aan de kant van de client, of het feit dat de locatie niet bestaat of nooit bestaan heeft. Deze status codes hebben betrekking op de manier van aanvragen.

400 Bad Request

De aanvraag kan niet verwerkt worden vanwege een syntax foutmelding.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer een gebruiker informatie opvraagt, maar de regels van het hypertext transfer protocol negeert. De aanvraag zou niet herhaald moeten worden zonder eerst de syntax aan te passen.

401 Unauthorized

Dit wordt gebruikt bij verzoeken om informatie waarbij autorisatie vereist is. Antwoord 401 geeft aan dat het proces van autorisatie afgewezen is op basis van de data verzonden door de gebruiker. Wanneer kan de code gebruikt worden? Wanneer een gebruiker verzoeken stuurt naar de server zonder de juiste autorisatie data (gebruikersnaam en wachtwoord bijvoorbeeld).

402 Payment Required

Gereserveerd voor de toekomst. Niettemin was de aanvankelijk bedoeling van de code bedoeld voor elektronische betalingen maar dit gebeurde niet en er was geen toepassing voor de code.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? De oude Apple MobileMe dienst stuurde een 402 antwoord wanneer de gebruiker verdacht werd van misbruik van de dienst. Daarnaast gebruikt YouTube dit als een bepaald IP-adres een te groot aantal verzoeken naar de server stuurt en CAPTCHA moet gebruiken.

403 Forbidden

De gebruiker probeert een bron te laden waar hij of zij geen toegang toe heeft en autorisatie verandert deze situatie niet.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer de server het verzoek begrijpt, en dit niet uit wil voeren om de toegang beperkt voor een bepaalde bron voor de gebruiker. Normaal gesproken gebeurt dit wanneer een locatie niet publiekelijk toegankelijk is.

404 Not Found

Iedereen kent de 404 Error Code wel. Het betekent dat de opgevraagde informatie niet gevonden kan worden, maar in de toekomst -wanneer het hier wel gebonden kan worden – kan de informatie wel opgevraagd worden. Hier zijn verschillende aanvragen vanuit de gebruiker toegestaan.

In de meeste gevallen is een verwijzing van de 3xx groep gebruikt, en wordt de gebruiker doorverwezen naar een alternatieve locatie of bron.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Erg vaak, zeker wanneer de pagina verwijderd is, of verplaatst. In deze gevallen maakt de server vaak automatisch een pagina aan met error 404.

405 Method Not Allowed

De methode die gebruikt is voor het opvragen van de bron is niet beschikbaar. In andere woorden, een foutmelding ontstaat wanneer je probeert de informatie te KRIJGEN op een formulier waar data-entry vereist is via POST, of door de PUT methode op een bron die read-only is.

Wanneer wordt de code gebruikt? Errors 405 hebben plaats bij specifieke objecten op webpagina’s waarvoor de aanvraag verricht werd. Bijvoorbeeld wanneer een opdracht in het script verschilt met de aanvraag van de gebruiker, waarbij het script gebruikt moet worden.

406 Not Acceptable

De opgevraagde bron kan alleen de content genereren die niet gebruikt kan worden in de Accept-headers van de aanvraag zelf. De browser kan de server voorzien van de karakteristieken van de date, die van de server ontvangen worden.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer het formulier of de opgevraagde bron niet overeenkomt met het formaat dat de gebruiker kan herkennen. We hebben het hier over programmeertaal, niet over Chinees!

407 Proxy Authentication Required

Net als status code 401 betekent code 407 dat de client eerst autorisatie moet krijgen door een proxy. Om dit te doen en te autoriseren moet de proxy een veld sturen met een Proxy-autorisatie header, die overeenkomt met de eisen die gepresenteerd worden door de server.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer de server het idee heeft dat het verzoek om data correct is, maar dat toegang tot de bron alleen mogelijk is door autorisatie via een proxy server.

408 Request Timeout

De transmissie time-out door de relay server van de client is verlopen.

Wanneer kan de code gebruikt worden? Begeleid door de specificatie van W# http: “The client did not make a request in the allotted time interval that the server was ready to wait. The customer MAY repeat request at any time. ”

409 Conflict

Geeft aan dat het verzoek niet uitgevoerd kan worden vanwege een conflicterend verzoek aan de bron.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Je kunt deze code krijgen tijdens het uploaden van een bestand naar een webserver, waar een recentere versie van het bestand te vinden is, wat leidt tot een conflict in het versie controlecentrum.

410 Gone

De server stuurt dit antwoord als de bron eerder te vinden was op de specifieke URL, maar verwijderd is en niet meer beschikbaar is. De gebruiker zou het verzoek niet nog eens moeten proberen.

Wanneer kan de code gebruikt worden? In het geval dat het niet langer mogelijk is om de bron op te vragen door middel van het verzoek en de server geen informatie heeft over de mogelijke locatie van de bron. Heeft de server wel het vermoeden dat het bestand binnenkort weer beschikbaar is, dan is het beter voor de client om de 404 code weet te geven.

411 Length Required

De aanvraag geeft de lengte van de content niet aan, en dit was vereist voor de perfecte aanvraag.

Wanneer kan de code gebruikt worden? Wanneer de browser de lengte van de aangevraagde content niet aangeeft in de aanvraag header. De server accepteert het verzoek niet zonder een correcte content-lengte header.

412 Precondition Failed

De server beantwoordt een van de voorwaarden niet die de zender aangegeven heeft in het verzoek. In andere woorden, een of meer van de aanvraag header is teruggestuurd met attribuut ‘false’.

Wanneer kan de code gebruikt worden? In het geval dat de aanvraag header die een correcte aanvraag plaatst bij de bron aangeeft dat dit verzoek niet toegepast kan worden bij deze bron.

413 Request Entity Too Large

De code 412 wordt getoond wanneer de server weigert om het verzoek te verwerken omdat de aanvraag body te lang is.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer het gebruikt wordt in formulieren of de POST-methode met content die langer is dan de server kan verwerken.

414 Request-URL Too Long

Deze code wordt getoond wanneer de server het verzoek niet kan verwerken omdat de URL te lang is.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer POST-verzoeken omgezet worden in GET-verzoeken. De POST-verzoeken ondersteunen een oneindig limiet aan data en linken het verzoek aan het verzoek zelf. Maar wanneer het verzoek omgezet wordt naar een GET-verzoek, dan wordt de data omgezet naar een URL waarmee de informatie een te grote omvang krijgt.

415 Unsupported Media-Type

Een status code 415 wordt verstuurd om aan te geven dat de server gezien heeft dat een gedeelte van het verzoek in een format verstuurd is dat niet ondersteund wordt.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer het verzoek geen specifieke media types aangeeft die ondersteund worden door de bron of server. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker een afbeelding opvraagt met een bestandsindeling die niet ondersteund wordt door de server. De server weet wat er aangevraagd is, maar begrijpt het format niet dat aangevraagd is vanaf de bron.

416 Requested Range Not Satisfiable

Dit antwoord komt wanneer de gebruiker een gedeelte van de bron opvraagt die niet geleverd kan worden.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer de server aanvraag XXX-YYY bytes van de bron aanvraagt, maar de bron zelf kleiner is dan de omvang die aangegeven is in het verzoek.

417 Expectation Failed

Dit antwoord wordt verkregen wanneer de server vanwege welke reden dan ook niet de waarde of het Expect field van de header kan geven.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Alles is redelijk duidelijk. Wanneer een van de aanvraag headers, de ‘Expect’ header, een verzoek heeft waar de server niet op kan antwoorden.

418 I’m a teapot

Deze code werd gemaakt in 1998 en is een van de traditionele 1 april grappen van IETF, in RFC 2324, de Hyper Tekst Coffee Pot Control Protocol, en het is niet waarschijnlijk dat dit behandeld wordt door de moderne http-servers.

Wanneer kan de code gebruikt worden? Het werd 15 jaar geleden ontwikkeld voor de grap.

422 Unprocessable Entity

Het verzoek is geaccepteerd en begrepen, maar kan niet uitgevoerd worden vanwege de aanwezigheid van semantische fouten.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Wanneer de server het verzoek succesvol geaccepteerd heeft, het kan werken met het data type dat aangegeven is; in de aanvraag body, het XML-document heeft de juiste syntax, maar er is een soort logische fout waardoor het niet mogelijk is om het uit te voeren.

423 Locked

De opgevraagde bron is geblokkeerd met betrekking tot de specifieke methode die gebruikt wordt. Om de data beschikbaar te maken, moet het van slot af of moet de juiste autorisatie data ingevoerd worden.

Wanneer kan dit gebruikt worden? Wanneer de bron… gesloten is. Normaal gesproken heeft dit te maken met beveiliging.

424 Failed Dependency

Geeft aan dat implementatie van de huidige aanvraag af kan hangen van het succes van een andere acties, en wanneer dit niet succesvol verricht is, het complete proces tot stilstand zal komen.

425 Unordered Collection

Deze code wordt getoond wanneer de bron gedefinieerd is in drafts van WebDAV Advanced Collections Protocol maar niet actief is in het Web Distributed Authoring and Versioning Ordered Collections Protocol.

426 Upgrade Required

Deze code wordt getoond wanneer de server de client vertelt dat er een update gedaan moet worden in (een ander, nieuwer) protocol. Wanneer de code gebruikt wordt? Wanneer de browser verouderde protocollen gebruikt.

428 Precondition Required

De bron server vereist bepaalde omstandigheden in de aanvraag. Deze code is ontwikkeld om conflicterende versies van bronnen tegen te gaan wanneer de client een GET status van de bron krijgt, aanpast en een PUT terugstuurt, terwijl een derde partij ook de locatie van de bron verandert, wat tot een conflict leidt.

Wanneer kan deze code gebruikt worden? Bij het aanvragen van een indicatie van omstandigheden, garandeert de client in feite dat er een correcte kopie gebruikt wordt van de bron. Komt deze niet overeen, dan ontvangt de gebruiker een error 428.

429 Too Many Requests

Dit antwoord wordt getoond wanneer de client een te groot aantal verzoeken verstuurd heeft in te korte tijd.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer de gebruiker te veel verzoeken verstuurt binnen een kort tijdsbestek.

431 Request Header Fields Too Large

Gebeurt wanneer de server het verzoek niet gaat verwerken omdat een van de header velden (of alle header velden) te groot is.

Wanneer wordt de code gebruikt? Normaal wanneer de aanvraag header van de gebruiker langer is dan de server kan verwerken. De aanvraag kan herhaald worden wanneer de header velden in de aanvraag ingekort zijn.

444 No Response

Gebruikt bij Nginx logfiles om aan te geven dat de server geen informatie teruggestuurd heeft en de verbinding verbroken heeft.

Wanneer wordt de code gebruikt? Het is ontwikkeld als middel tegen schadelijke software.

449 Retry With (Microsoft)

De Microsoft extensie die aangeeft dat een verzoek herhaald zou moeten worden na het implementeren van de correcte handeling.

Wanneer wordt de code gebruikt? De code wordt vaak getoond wanneer de ingesteld aanvraag parameters niet overeenkomen met de acceptatie van de server.

450 Blocked by Windows Parental Controls (Microsoft)

Microsoft Extensie. Deze error komt naar voren wanneer de Windows Parental Controls parameters ingesteld zijn om bepaalde webpagina’s te blokkeren.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer ouders (die deze functie kennen) ouderlijk toezicht inschakelen en id-toegang opzetten om de geblokkeerde content te kunnen zien.

451 Unavailable For Legal Reasons

Nieuwe http status code voor bronnen die geblokkeerd zijn vanwege legale overwegingen. Gebruikt om aan te geven dat toegang tot een opgevraagde bron geblokkeerd is om wettelijke redenen: bijvoorbeeld vanwege censuur, of door de overheid.

5xx Server Error

5xx codes worden gebruikt in het geval van onsuccesvolle resultaten door de fout van de server.

Deze server antwoorden worden getoond wanneer het verzoek van de gebruiker niet verwerkt kan worden door de server om welke reden dan ook. De server moet een bericht hebben voor de browser die getoond kan worden aan de gebruiker – het vertelt jou dat de server (en de reden) niet in staat is om het verzoek te verwerken.

500 Internal Server Error

Deze error geeft een interne serverfout aan die niet binnen de overige categorieën valt.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer een bron of link gecreëerd wordt op de server (zoals een kalender of boekingssysteem) die technisch gezien niet bestaat als een link of niet beschikbaar is maar getoond wordt als een link aan de gebruiker. In de regel betekenen 5xx-serverfouten dat deze site is niet bereikbaar.

501 Not Implemented

De server begrijpt de methode van het verzoek niet of biedt geen ondersteuning om het verzoek te verwerken.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Je krijgt een 501 wanneer de server de normale protocollen zoals GET, OPTIONS, HEAD of POST niet ondersteunt.

502 Bad Gateway

Antwoord 502 wordt getoond wanneer de server, als poort of proxy, een ongeldig antwoord gekregen heeft van de upstream server.

Wanneer wordt deze code getoond? Normaal wanneer de upstream server en de proxy/poort niet overeenkomen op basis van de protocollen in het verzoek, en als gevolg ontstaat er een foutmelding bij het uitwisselen van data.

503 Server Unavailable

De server is tijdelijk niet in staat om het verzoek te verwerken vanwege technische redenen. Normaal gesproken is dit een tijdelijk probleem.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer een website veel gegevens moet verwerken en de server niet in staat is om alle verzoeken tegelijkertijd te verwerken.

504 Gateway Timeout

De server als poort of proxyserver wachtte niet op een antwoord van de upstream server om een actueel verzoek af te ronden.

Wanneer wordt deze code gebruikt? Wanneer een proxy/poort gebruikt wordt om data uit te wisselen en twee servers op antwoord wachten.

505 HTTP Version Not Supported

De server ondersteunt de http protocol versie niet die gebruikt is in het verzoek.

Wanneer wordt deze code gebruikt? In het geval hierboven! Wanneer het HTTP protocol ouder is dan de vereisten van de server en daarom niet ondersteund wordt.

506 Variant Also Negotiates

Dit antwoord krijg je wanneer de configuratie niet in orde is, de geselecteerde optie zichzelf indiceert, wat ervoor zorgt dat het proces onderbroken wordt.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer de server verkeerd geconfigureerd is en niet in staat is om het verzoek te verwerken.

507 Insufficient Storage

507 komt voor wanneer de server geen data kan plaatsen omdat er niet genoeg ruimte is voor het huidige verzoek.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer de ruimte op de server al volledig gebruikt is en de gebruiker een bron aanroept die al voorradig is op de server. Het probleem is dat de server geen ruimte heeft om het verzoek op te slaan en de opgevraagde data te versturen.

509 Bandwidth Limit Exceeded

Deze code komt als antwoord wanneer de websitelimieten van verkeer overschreden worden.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer Apache de juiste extensie draait, en de ISP een level heeft dat binnenkort overschreden wordt. Er zijn verschillende opties voor de limieten.

510 Not Extended

510 komt voor wanneer er geen extensie op de server is die de gebruiker wil gebruiken. Wanneer de code gebruikt kan worden? Wanneer de server meer informatie nodig heeft in het verzoek.

511 Network Authentication Required

Deze status code wordt getoond wanneer de client eerst autorisatie aan moet vragen op het netwerk, door bijvoorbeeld een wachtwoord aan te geven voor het betaalde Internet punt.

Wanneer wordt de code gebruikt? Wanneer de gebruiker eerst toestemming moet geven voor het gebruik, voordat hij of zij het internet kan gebruiken (bijvoorbeeld een Wifi-toegangspunt).

Snelle Links

Dit vind je misschien ook leuk

Bekijk meer berichten
Korte handleiding voor het ip adres zoeken
Technische SEO
Korte handleiding voor het ip adres zoeken
Ivan Palii
Jan 18, 2023
Ontdek wat een Canonieke URL is en wanneer je deze moet gebruiken
Technische SEO
Ontdek wat een Canonieke URL is en wanneer je deze moet gebruiken
Roman Rohoza
Jan 31, 2024
Wat is paginering en hoe stel je het correct in?
Technische SEO
Wat is paginering en hoe stel je het correct in?
Roman Rohoza
Jan 30, 2024
close